AV overlook.jpg
Duurzaamheid

Bijeenkomst Biodiversiteit: ook goed voor bedrijven!

14 september 2022

Locatie: Gr8 Hotel, Vliegveldweg 72, 6199 AD Maastricht Airport

Tijd: 8:30 – 9:30


Een groene werkomgeving is goed voor uw medewerkers. In zo’n omgeving voelen mensen zich namelijk prettiger, bewegen ze meer, zijn ze gezonder en hebben ze minder last van stress. Dit leidt tot een hogere productiviteit en minder verzuim. Bovendien is een groen bedrijventerrein een visitekaartje voor klanten en zakenpartners.

Helaas gaat het niet goed met het groen en de natuur in Nederland: de verscheidenheid van plant- en diersoorten is de laatste jaren flink achteruitgegaan. Bedrijventerreinen spelen een cruciale rol in het herstellen van die biodiversiteit. Door het creëren van meer groen en ruimte te bieden aan insecten helpen we het natuurherstel. Een rijke biodiversiteit blijkt immers niet alleen goed voor de natuur, maar lost ook problemen op waar bedrijventerreinen voor staan zoals: hittestress, wateroverlast en luchtvervuiling. Planten en bomen zorgen namelijk voor verkoeling, vangen overtollig water op en zuiveren de lucht.

Wat kunt u zelf doen?

Op 14 september vertelt Peter Alblas van het CNME (Centrum voor Natuur- en Milieueducatie) over het belang van biodiversiteit op bedrijventerreinen en geeft hij voorbeelden over wat jij zelf kunt doen om de biodiversiteit op en rondom je bedrijf te verbeteren.

Na afloop presenteert Aviation Valley haar plannen om de biodiversiteit op het bedrijventerrein te stimuleren. Zo zorgen we er samen voor dat ons bedrijventerrein weer een stuk aantrekkelijker, gezonder en milieuvriendelijker zal worden.

Aanmelden:

Aanmelden kan via de Aviation Valley app of via info@aviationvalley.nl