KVO_logo_nieuw.jpg
BIZ, Veiligheid

Oproep KVO input Maastricht Aachen Airport/Aviation Valley

22 maart 2022

Zoals wellicht bij u bekend is uw bedrijventerrein in het bezit van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit is een landelijk keurmerk op het gebied van veiligheid op bedrijventerreinen.

Een van de activiteiten om het keurmerk te kunnen behouden is het uitvoeren van een schouw. Deze wordt tweemaal per jaar uitgevoerd (met daglicht en in de avondsituatie).

Binnenkort wordt uw terrein weer geschouwd. Met de werkgroep (Gemeente, Politie, Brandweer, handhaving, een aantal ondernemers en BIZ Aviation Valley) wordt gekeken naar de volgende aandachtsgebieden: vervuiling, opslag, (verkeers)veiligheid, overlast en criminaliteit, (openbare) groenvoorziening, hekwerken/toegangspoorten, brandgevaar etc.

Heeft u aandachtspunten voor de KVO werkgroep? Laat ons dit weten middels een e-mail voor de datum 30 maart 2022: info@aviationvalley.nl


Door het jaar heen is er nog een andere mogelijkheid om een terreinmelding door te geven:

Kent u de BuitenBeter app? Deze kunt u als app installeren op uw telefoon en rechtstreeks een melding maken naar de Gemeente Beek, liefst voorzien van foto. Download de app via App Store voor Apple gebruikers of Play Store voor Android gebruikers. Meer informatie over deze app zie hier: https://buitenbeter.nl.

Uw input als ondernemer is voor ons als werkgroep van groot belang! Samen werken wij continu aan een kwalitatieve- en veilige uitstraling van uw bedrijventerrein, hetgeen leidt tot een goed vestigingsklimaat voor ondernemers.